TARIFES I SERVEIS

Àrea Laboral

• Selecció de Personal
• Promoció Interna
• Lideratge i gestió de persones i organitzacions
• Comptabilitat laboral (clima laboral i treball en equip)
• Comptabilitat societària (partners)

Àrea Forense i Criminalística

• Perícia Cal·ligràfica i Documentoscòpia

• Falsificació Documental
• Anàlisi d’escriptures i signatures (Grafística)

• Identificació d’anònims
• Anàlisi de Graffitis i Tags
• Anàlisi Psicografològic Forense
• Testament Hològraf

Àrea Intrapersonal (autoconeixement)

• Anàlisi de la signatura
• Autoanàlisi de la personalitat
• Reconducció Gràfica (millora conductual a través de l’escriptura)

Àrea Interpersonal (relacions personals)

• Compatibilitat de parella (match de parelles)
• Autoanàlisi de la personalitat (projecció social)
• Anàlisi de la signatura

Selecció de personal

• ANÀLISI STANDARD …………………………………………………. 49,90 € (+IGI)

Definició: Anàlisi laboral d’un subjecte.

Inclou: Estudi del perfil laboral d’un candidat amb caràcter general.

• ANÀLISI STANDARD PLUS ………………………………………. 79,90 € (+IGI)
Definició: Anàlisi laboral personalitzat d’un subjecte.
Inclou: Estudi detallat i concret del perfil laboral d’un candidat. Ideal per aquelles empreses que busquin un perfil actitudinal concret.

• ANÀLISI PREMIUM …………………………………….. 120 € (+ IGI)
Definició: Anàlisi psicografològic integral de la personalitat d’un subjecte.
Inclou: Estudi complert de les àrees laboral, social i actitudinal de la persona.
Específic per a l’anàlisi d’aquells candidats que opten a un lloc de treball que requereixi d’un major grau de responsabilitat, especialització o amb dots de lideratge i organització.

 

Promoció Interna

• ANÀLISI PREMIUM …………………………………….. 120 € (+ IGI)
Definició: Anàlisi psicografològic integral de la personalitat d’un subjecte.
Inclou: Estudi complert de les àrees laboral, social i actitudinal de la persona.
Específic per a l’anàlisi d’aquells candidats que opten a un lloc de treball que requereixi d’un major grau de responsabilitat, especialització o amb dots de lideratge i organització.