SELECCIÓ DE PERSONAL


Una de les utilitats més importants de la Grafologia, es la seva aplicació  en l’àmbit laboral, en concret en l’àrea de recursos humans (RRHH) i de gestió i desenvolupament de persones.

Un dels grans reptes de les empreses actuals a l’hora de captar talent, és precisament  poder determinar quin és el grau de qualitat humana, es dir, quines son les actituds d’aquells candidats que opten a un lloc de treball.

Assegurar “el tret” a l’hora d’incorporar un nou col·laborador, o de promocionar a la persona adequada cap un nou lloc de responsabilitat (o de gestió), és de cabdal importància per a les empreses,  ja  que  suposa un estalvi quantitatiu important en inversió de temps i de recursos financers.

Però, com podem saber “de quina pasta” esta feta una persona? La Grafologia és una eina molt eficaç per ajudar a les empreses en aquesta tasca, ja que mitjançant l’estudi detallat de l’escriptura podem determinar si un candidat s’adapta o no al perfil professional sol·licitat per a cada lloc de treball.

El nostre objectiu és col·laborar  i contribuir mitjançant  el nostre servei,  a l’èxit en els processos de selecció de personal i/o de promoció interna de les empreses.

Garantir l’èxit del procés de contractació o de promoció interna, suposa un estalvi molt important per a les empreses