QUÈ ÉS LA GRAFOLOGIA?

Del grec, grafos (escriptura) i logos (raonament, discurs, tractat, pensament ), definim el terme Grafologia com a “raonament o tractat de l’escriptura”.

La Grafologia o la Psicografologia, és una metodologia tècnica que ens permet conèixer com és la personalitat d’un subjecte mitjançant l’anàlisi i l’estudi acurat de la seva escriptura.

En realitat l’escriptura és un acció mecànica i automatitzada de la ment. Com diria Miguel de Cervantes “la ploma és la llengua de la ment”. I és així, tal i com deia segles enrere aquest gran pensador, com a través de l’acte automàtic d’escriure plasmem sobre el paper l’empremta de la nostra personalitat.

Es per això que en el moment en el que agafem l’útil d’escriptura i comencem a escriure accedim a la “base de dades del nostre cervell”, connectant amb tot el nostre potencial cognitiu i creatiu ubicat al subconscient. L’escriptura es forma en el cervell i es tramesa a la mà mitjançant els impulsos neuronals del sistema nerviós. Es per tant, un acte en el que entra en joc la capacitat plàstica (motricitat fina) de l’esser humà, configurant mitjançant la forma d’escriure de cada individu, els trets grafològics característics de la seva personalitat.

La ploma és la llengua de la ment