PERICIA CAL·LIGRÀFICA

La perícia cal·ligràfica consisteix en l’anàlisi de l’escriptura aplicat a la investigació criminal. És, per tant, una disciplina criminalística, quina finalitat és la de determinar l’autoria d’una signatura o escrit qüestionat, mitjançant l’estudi tècnic de l’escriptura.
La missió del pèrit cal·lígraf és la de servir d’auxiliar al jutge en la recerca de la veritat material. Per tant, l’objecte de l’actuació pericial es la de determinar l’autenticitat o la falsedat d’un escrit; contribuint així a la seguretat del tràfic jurídic documental públic i privat.
Des de molt antic l’esser humà ha buscat la manera de ratificar la seva paraula en pacte escrit, dotant als documents d’aquells elements que acreditessin l’autoria fefaent de l’emissor, el consentiment de les parts intervinents i el contingut del pactat. Ara bé, la voluntat antijurídica d’aquells que volien beneficiar-se dels bens i dels drets aliens, va propiciar que les lleis de diferents èpoques recollissin la figura del “revisor de lletres” per a determinar l’autenticitat o falsedat d’un escrit o d’una signatura. En l’actualitat, aquesta figura àmpliament evolucionada l’assumeix el pèrit cal·lígraf.