DOCUMENTOSCÒPIA

La documentoscòpia es una disciplina criminalística, dedicada a l’estudi dels documents en general, independentment de seu suport físic, sempre i quan aquest contingui material gràfic, ja sigui manuscrit o imprès. La documentoscòpia  té per objecte l’anàlisi del continent (suport físic), i del contingut (grafisme), amb la finalitat de determinar la falsedat o autenticitat d’un document i/o l’autoria del mateix.

L’abast de la ciència documentoscòpica engloba un ampli espectre d’investigació:

  • Manuscrits i signatures
  • Documents mercantils
  • Documents elaborats per procediments mecànics (impressores, arts gràfiques, màquines d’escriure)
  • Documents d’identitat i oficials
  • Paper moneda, targetes de crèdit, cupons de loteria, segells secs i humits…