CREIXEMENT PERSONAL

Un altre aplicació de la Grafologia, és la d’ajudar-nos a nosaltres mateixos a aprofundir en l’autoconeixement del nostre jo interior(esser). L’autoanàlisi de la nostra pròpia escriptura ens permet identificar els nostres punts forts (fortaleses), i les nostres àrees de millora; per a partir d’aquí poder establir plans de treballs i de desenvolupament personal.

L’escriptura és la radiografia del cervell, especialment del nostre subconscient; lloc en el que s’alberga tot el nostre potencial. Per aquest motiu, coneixe’ns millor a nosaltres mateixos es fonamental per a superar-nos, créixer com a persones i afrontar nous projectes a la vida.